Handelsbetingelser

Abonnementsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Trainon.dk  er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Trainon.dk må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal eller år), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Trainon.dk  er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, som er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Trainon.dk eller kunden.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via Medlemslogin fra Trainon.dk hjemmeside. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Trainon.dk ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, som er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Bruger kunden sit abonnement til at downloade programmer inden fortrydelsesfristen er udløbet, kan der ikke gøres brug af de 14 dages fortrydelsesret.

 Behandling af personoplysninger

Trainon.dk har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne på vores webshop. Trainon.dk indsamler kun de oplysninger, som er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles, er navn, adresse samt e-mailadresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.trainon.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Trainon.dk, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Trainon.dk som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Trainon.dk  gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Copyright

 Alt materiale fra Trainon.dk hjemmeside, må ikke videregives til anden part, og må kun bruges til eget forbrug. Det vil sige, at man hverken må dele login til sin bruger eller videresende f.eks. træningsprogrammer/kostprogrammer. Der er copyright på alt materialet hos Trainon.dk

 Resultater

 Trainon.dk kan ikke blive holdt ansvarlig for eventuelle skader påført under din egen træning ved brug af vores programmer. Programmerne er godkendt af en uddannet personlig træner/coach, og det er derfor dit eget ansvar, at udføre øvelserne korrekt og ansvarligt.

 Trainon.dk gør opmærksom på, at resultater ikke kommer fra den ene dag til den anden, og at kunden selv er ansvarlig for at opnå resultater med både træning og kost.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Navn: Trainon 

CVR nr.: 39014122

Adresse: Flydedokken 11, 1. tv. 9000 Aalborg 

Tlf.: 28 68 18 60